Hoppa till sidans innehåll

Behandling av personuppgifter


Information till medlem i Solna Fältrittklubb om behandling av personuppgifter

 

EU har beslutat att enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter ska stärkas. Denna nya dataskyddsförordning, kallas GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. I anledning av GDPR har Solna Fältrittklubb förnyat sin information till medlemmar om behandling av personuppgifter.

 

 

Solna Fältrittklubb ideell förening (org nr 815200-2914) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i klubbens verksamhet (kontaktuppgifter nedan).

 

I Solna Fältrittklubbs verksamhet ska Riksidrottsförbundets uppförandekod ”Behandling av personuppgifter, Uppförandekod för idrottsrörelsen” iakttas. Uppförandekoden finns på Riksidrottsförbundets webbplats. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/personuppgifter-och-gdpr/uppforandekod_personuppgifter-och-gdpr.pdf?w=900&h=900

 

 

Vilka personuppgifter klubben behandlar om dig

 

I samband med att du blir medlem i Solna Fältrittklubb lämnar du vissa uppgifter till klubben. Utöver det uppkommer uppgifter som ridgrupptillhörighet och deltagande i klubbaktiviteter när du deltar i verksamheten. Så länge du är medlem lagrar Solna Fältrittklubb uppgifter om namn, adress, epostadress, telefonnummer, personnummer, ridgrupptillhörighet, betalningshistorik samt om du är under 18 år kontaktuppgifter till föräldrar.

 

Angående cookies och data som kan komma att behandlas om du utnyttjar klubbens IT-tjänster se den information som lämnas vid tillhandahållandet.

 

För vissa aktiviteter krävs att du använder tävlingsdatabasen. För sådan användning hänvisas till Ridsportförbundet och Tävlingsdatabasen angående information om behandling av personuppgifter.

 

 

Varför klubben behandlar personuppgifter om dig och hur länge

 

Klubben behandlar uppgifter för att kunna fakturera rid- och medlemsavgifter, skicka ut nyhetsbrev och administrera ditt deltagande i aktiviteter liksom för att framställa statistik som används för att planera och utveckla ridverksamheten. Vi vidarebefordrar även uppgifter till Ridsportförbundet som bland annat upphandlar och administrerar en gemensam olycksförsäkring för alla som är medlemmar i en ridklubb ansluten till förbundet samt skickar ut tidningen ”Häst & Ryttare” till alla medlemmar.

 

Vi ska inte spara personuppgifter längre än vad som är nödvändigt utifrån varför de samlats in. När du inte längre är medlem gallras dina personuppgifter och om vi behåller några uppgifter beror det på skyldigheter som kommer från bokföringslagstiftning, skattelagstiftning eller liknande och tillgången till uppgifterna begränsas då utifrån det.

 

 

Vilka delar vi personuppgifter med?

 

Generellt lämnar klubben inte uppgifter vidare om inte du informerats särskilt om det.  Solna Fältrittklubb säljer inte uppgifter om våra medlemmar. I vissa fall är det dock nödvändigt för att vi ska kunna bedriva klubbens verksamhet att företag anlitas för utförande av tjänster och att dessa då kan komma att behandla också dina personuppgifter för vår räkning, dvs dessa är då s.k. personuppgiftsbiträden för klubben. De får då behandla personuppgifter enbart för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med t ex redovisningtjänster och betaltjänster (t.ex. bank och andra betaltjänstleverantörer) samt Solna Ridskola.

 

Klubben använder Ridsportportalen för viss behandling av personuppgifter som tillhandahålls av Ridsportförbundet. Vill du veta mer om Ridsportportalen och behandlingen av personuppgifter däri läs här http://www.ridsport.se/Svensk-Ridsport/IT/Ridsportportalen.

 

Se även Svenska Ridsportförbundets Integritetspolicy (pdf). http://www.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_69962/cf_559/Integritetspolicy_SvRF.PDF

 

Klubben använder även IdrottOnline. IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och tillhandahålls av Riksidrottsförbundet.

 

 

 

Dina rättigheter som registrerad

 

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag) – Du har rätt att få vilka uppgifter vi har om dig. Kontakta i så fall klubben. Ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

 

Rätt till rättelse och komplettering – Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller begära att eventuellt ofullständiga personuppgifter kompletteras.

 

Rätt till begränsning och invändningar - Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i viss omfattning liksom du kan framställa invändningar mot viss behandling, allt enligt vad som närmare sägs om det GDPR.

 

Den som anser att Solna Fältrittklubb hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen, men vi hoppas förstås att du först kontaktar och att vi kan lösa situationen.

 

Du kan kontakta klubben om du har frågor om klubbens hantering av dina personuppgifter. Enklast för oss att börja med e-postkontakt via sfrk.styrelse@gmail.com.

 

Uppdaterad: 25 MAJ 2018 22:25 Skribent: Nina Rhodin
Epost: Adressen Gömd


 Börja rida hos oss

 

tshirtsmall

Klubbkläder

 

Stjarna

Prenumerera på nyhetsnotiser

 

logo_start

Ridsportportalen

 

Kentaur

 

Postadress:
Solna FRK - Ridsport
Järvavägen 7
17079 Solna

Kontakt:
Tel: 08851562
E-post: This is a mailto link

Se all info